Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΛΑΟΣ...

Δεν θέλαμε προεκλογικά να εμπλακούμε στο "παιχνίδι" που παίζουν διάφοροι απ' όλες τις πλευρές....
Όλα θα τα καταγράφαμε μετά απ'αυτές...
Άλλα, σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου γεγονότα και πράξεις, που προσπαθούν να κατευθύνουν   συνειδήσεις και ψήφους.
Η δουλειά της εκκλησίας είναι άλλη...

Read Users' Comments (0)

0 Response to "Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΛΑΟΣ..."